Giới thiệu tổng quan và cách hoạt động của máy bơm nước

– Máy bơm là một loại máy thủy lực, nhận năng lượng từ bên ngoài (cơ năng, điện năng, thủy năng, sửa máy bơm nước công nghiệp ..vv.. ) và truyền năng lượng cho dòng chất lỏng, nhờ vậy đưa chất lỏng lên một độ cao nhất định hoặc dịch chuyển chất lỏng theo hệ thống đường ống…

+ Lưu lượng Q

– Lưu lượng là thể tích khối chất lỏng được máy bơm nước là bơm lên trong một đơn vị thời gian Q ( l/s, m3/s, m3/ h ). Thể tích có thể là m3 hoặc lit, còn thời gian có thể tính là giây thường đối với máy bơm lớn, hoặc giờ – thường dùng đối đối với máy bơm nhỏ hoặc thường dùng lưu lượng cho toàn trạm.

+ Cột áp H

– Cột áp là công việc được thực hiện trong một đơn vị trọng lượng nước đi qua phía bên hút nước đế bên thoát nước. H tính bằng foot, m psig, kg/cm², thanh, thợ sửa máy bơm nước ở quận 3

+ Công suất N

– Trên nhãn hiệu máy bơm thường ghi công suất trục máy bơm. Đó là công suất động cơ truyền cho trục của máy bơm. N tính bằng Kw, Hp…

+ Nhiệt độ T

– Nhiệt độ của chất lỏng hút và môi trường xung quanh. T tính bằng °C, °F.

+ Môi trường (chất lỏng)

– Môi trường chất lỏng quan hệ với trọng lượng riêng (SG), độ nhớt, MOC và kiểu bơm.

+ Độ cao chân không và độ dự trữ khí thực

– Dùng để biểu thị tính năng hút nước và vấn đề an toàn khí thực của bơm.
– Qua bài “tổng quan về máy bơm nước” này hy vọng giúp quý khách hàng phần nào hiểu thêm về các thông số kỹ thuật, để từ đó có thể vận hành tốt khi sử dụng các loại máy bơm.